برچسب- هسل

فواید کراتین برای مو

فواید کراتین برای مو

فواید کراتین برای مو چیست؟ فواید کراتین برای رشد مجدد مو وقتی موهای شما آسیب می بیند ، ریشه مو ضعیف می شود. ریشه های ضعیف بر قدرت مو ، نازک شدن مو یا شکستن مو تأثیر می گذارد. کراتین یکی از آن موادی است که برای عضله سازی بسیار مورد توجه قرار می گیرد اما...